הדרכה

בכל מפגש נתמקד בנושא שחשוב לכם ונעבוד מתוך מה שעולה במהלכו. 

המפגשים בזום.

הנה כמה תחומים שעולים הרבה במפגשים:
אהבה עצמית
המבקר הפנימי
איך לעבוד עם שליליות
התייחסות אוהבת אל עצמנו
להביא נוכחות מרפאת את כל חוויה פנימית
לנהל ולארגן את הזמן שלנו כמו שאנחנו רוצים
לדעת מה המטרות שלי ואיך להגשים אותן
חישת המהות האמיתית שלנו, מודעות
היכולת להגיד כן או לא לדברים ולאנשים, להרגיש נוח להציב גבול בטבעיות
תקשורת טובה עם עצמי והעולם
חישת הגוף ועבודה נכונה איתו