יש לנו אפשרות לחוות יותר שלווה, אהבה ומודעות.
ניתן ללמוד לחוש נכון ובצורה מרפאת את הרגשות הנחווים כמאתגרים ואת המטענים הרגשיים שאספנו.
להביא נוכחות מרפאת את כל רגש - כעס, כאב, חרדה, פחד, רחמיים עצמים, שמחה, פתיחות וכל השאר.
מוזמנים לבוא ולחוות.

דוגמאות לנושאים נפוצים שעולים בסשנים:

אהבה עצמית.
בהירות פנימית עמוקה - התרת פלונטרים בכל תחום, דבר ועניין.
התייחסות נכונה ואוהבת אל כעס, פחד, כאב וכולי. כולל היכולת להביא לשם ריפוי.
לנהל ולארגן את הזמן כמו שאנחנו רוצים.
לדעת מה המטרות שלי ואיך להגשימן.
היכרות עם הרגע הזה, חישת המהות האמיתית שלנו, נוכחות.
היכולת להגיד כן או לא לדברים או לאנשים.
תקשורת טובה עם עצמי והעולם.
חישת הגוף ונשימה נכונה אליו.

המפגשים במרכז תל אביב.