דוגמאות לנושאים שאפשר להתפתח בהם:

אהבה עצמית.
מדיטציה.
בהירות פנימית עמוקה - התרת פלונטרים בכל תחום.
התייחסות נכונה ואוהבת אל כעס, פחד, כאב וכולי. כולל היכולת להביא לשם ריפוי. (ניתן ללמוד לחוש נכון ובצורה מרפאת את הרגשות הנחווים כמאתגרים ואת המטענים הרגשיים שאספנו. להביא נוכחות מרפאת את כל רגש - כעס, כאב, חרדה, פחד, רחמיים עצמים, שמחה, פתיחות וכל השאר).
לנהל ולארגן את הזמן כמו שאנחנו רוצים.
לדעת מה המטרות שלי ואיך להגשימן.
היכרות עם הרגע הזה, חישת המהות האמיתית שלנו, נוכחות.
היכולת להגיד כן או לא לדברים או לאנשים.
תקשורת טובה עם עצמי והעולם.
חישת הגוף ונשימה נכונה אליו.

המפגשים במרכז תל אביב.