מפגשים

הנה כמה דוגמאות לנושאים שאפשר להתפתח בהם יחד:
אהבה עצמית.
השליליות והדרך לעבוד עם זה בלי מאבקים.
מדיטציה.
בהירות פנימית.

התייחסות אוהבת אל הרגשות שלנו כולל היכולת להביא לשם ריפוי.
ללמוד לחוש את הרגשות הנחווים בעינינו כמאתגרים ואת המטענים הרגשיים שלנו. להביא נוכחות מרפאת את כל רגש מבלי שאנחנו מנסים לשנות או לרפא משהו.

לנהל ולארגן את הזמן כמו שאנחנו רוצים.
לדעת מה המטרות שלי ואיך להגשים אותן.

היכרות עם הרגע הזה, חישת המהות האמיתית שלנו, נוכחות, מודעות.
היכולת להגיד כן או לא לדברים ולאנשים. להרגיש נוח להציב גבול בטבעיות.

תקשורת טובה עם עצמי והעולם.
חישת הגוף ונשימה אליו.


ללא שם