יוצרת צילומים וציורי העצמה מתוך הרגע הזה
ההשראה שלהם היא החיבור לרגע וליופי סביב.

 כותבת ספרי התפתחות אישית

מנחה בהבאת נוכחות מרפאת את כל רגש, תחושה, מחשבה.
הדרכה לבהירות פנימית בכל נושא
מלמדת מדיטציה.


LOVE