יוצרת צילומים וציורי העצמה מתוך הרגע הזה
ההשראה שלהם היא החיבור ליופי סביב ויצירה של דברים שעושים טוב בעולם.

 כותבת ספרי התפתחות אישית

מדריכה: בהבאת נוכחות מרפאת את כל רגש, תחושה, מחשבה.
הדרכה לבהירות פנימית בכל נושא
לימוד ותרגול מדיטציה.


LOVE